ผู้วาดภาพปก

         นับตั้งแต่เพชรพระอุมาเล่มแรก ในฉบับพ็อคเก็ตบุ๊คได้ออกวางแผงผู้วาดภาพปกคนแรกคือ คุณสุรินทร์ ปิยานันท์ หลังจากนั้นการเดินทางอันยาวนานของคณะติดตาม บุคคลผู้สูญหายก็ดำเนินต่อไปพร้อมๆกับที่นักวาดชื่อดังหลายท่านเวียนกันเข้ามารังสรรค์ภาพปกอันงดงาม เหล่านี้คือการรวบรวมรายชื่อผู้วาดภาพปกให้เพชรพระอุมา เท่าที่จะรวบรวมได้ในขณะนี้

 

   ฉบับพ็อคเก็ตบุ๊ค (พ.ศ.2507-2513)
         สุรินทร์ ปิยานันท์
         ราช เลอสรวง

   ฉบับจักรวาลรายสัปดาห์ (พ.ศ.2513-2518)
         ระวี
         ราช เลอสรวง

         เปี๊ยก โปสเตอร์

         บรรหาร สิตะพงศ์

         วรภูมิ วิศิษฎ์ศรี

   ฉบับเดลินิวส์ (พ.ศ.2519-2525)
         ปาน

   ฉบับจักรวาลปืน (พ.ศ.2525-2533)
         ทวีพร เจนคูณทองคำใบ
         อดิศักดิ์ พานิชกุล
         สุวิทย์ หลีดุลย์

         พชร

    ฉบับปกแข็งของผ่านฟ้าพิทยา (พ.ศ.2510-2518)
         สุรินทร์ ปิยานันท์
         ราช เลอสรวง
         เปี๊ยก โปสเตอร์
         บรรหาร สิตะพงศ์
         พนม สุวรรณบุณย์

   ฉบับหรรษา(พ.ศ.2520-2533)
         รักษ์ บานแย้ม

         นุโรม
         วรภูมิ วิศิษฏ์ศรี
         ทวีพร เจนคุณทองคำใบ
         อดิศักดิ์ พานิชกุล
         สุวิทย์ หลีดุลย์

   ฉบับ ณ บ้านวรรณกรรม (พ.ศ.2538-2545)
         วีรพันธ์ บุญเขียน

         ประทีป คชบัว

         สมชาย ปานประชา

   รูปประกอบเรื่องในจักรวาลรายสัปดาห์ (พ.ศ.2513-2518)
         วิเชียร ชายทวีป
         ราช เลอสรวง

         จิร
         สุรินทร์ ปิยานันท์

   ฉบับการ์ตูนและนิยายภาพ (พ.ศ.2520 และ 2531)
         จุก เบี้ยวสกุล

         ตาโปน

  ไม่ทราบผู้วาด
         ปกของสนพ.ชวนะบุตร (พ.ศ.2518)
         ปกรวมเล่มปกแข็งของสนพ.หรรษาภาคจอมพราน
           เล่มหลังๆ บางเล่ม (ไม่ทราบปีพ.ศ.)

 

รวบรวมโดย รพินทร์